Firmamız deneyimli uzman kadrosu, saha tecrübesi ve teknik donanımı ile kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektöre altyapı ile ilgili her türlü mühendislik ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 

Danışmanlık hizmetlerimiz temel olarak; 

  • Master plan hazırlıkları, 
  • Fizibilite çalışmaları, 
  • Mevcut sistemlerin analiz edilmesi, 
  • Gereksinim tespiti, 
  • Mevcut sistem ve kaynakların performans değerlendirmesi,
  • Optimum çözüm alternatiflerinin oluşturulması, 
  • Su kaynakları ve dağıtım ağına yönelik sayısal modelleme ve optimizasyon çalışmaları,
  • İçme suyu ve Atık su hatlarında görüntüleme, temizlik, rehabilitasyon ve kazısız noktasal tamiratlar 

olarak sıralanabilir.