SebaKMT

MARKER 2500

DİSK MARKER (ELEKTRONİK İŞARETLEYİCİ)

 

Elektronik işaretleyiciler yer altındaki şebekelerin (kanalizasyon,içme suyu,elektrik hatları,fiber optik,petrol boru hatları,doğal gaz hatları) yerlerinin en doğru,en uygun ve en uzun süreli olarak işaretlenmesini sağlayan sistemdir.

ÖZELLİKLERİ

Elektronik işaretleyiciler gömülü altyapıların yerlerini işaretlemek ve daha sonradan işaretlenilen yerlerin noktasal tespitinde kullanılmak üzere pasif enerji gerektirmeyen yeraltında herhangi bir deformasyona uğramadan özelliklerini korurlar.

 • Sinyali her yöne doğru ve küresel olarak yayarlar.
 • Bir enerji kaynağı veya pil gerektirmez
 • Gelişigüzel hat üzerine konulabilir.
 • Poliüretandan imal edilmiş hafif ve dayanıklıdır.
 • Geniş alanda tespit edilir ve sinyal yansıtım yarıçapı 1,5 m'dir.
 • Renk ve frekansları uluslar arası standarta uygun ve tüm yer altı işaretleyici dedektörleri tarafından tespit edilebilir.

KULLANIM ALANLARI

 • Şebekelerin ek yerlerinde
 • Yeraltındaki servis ve branşman noktalarında
 • Hatların son noktasında
 • Altyapı geçişlerinde
 • Kanalizasyon ve içme suyu hatlarında 
 • Doğal gaz ve petrol boru hatlarında
 • Fiber optik ve elektrik hatlarında
 • Tamir noktalarını belirlemekte